54256047_2166048546820788_8489970950467485696_nWARSZTAT WOKALNY z Farafi
Scroll down for English

Chcesz odkryć swój wokalny potencjał? Kręci Cię muzyka i kultura Afryki?
Ten warsztat to absolutnie wyjątkowa okazja na spotkanie się ze sobą i ze swoim głosem, na uwolnienie ekspresji Siebie w afrykańskim rytmie przy wsparciu i pod okiem niesamowitych artystek i nauczycielek – Darlini Singh Kaul i Joy Tyson tworzących duet Farafi.

Farafi przyjedzie do Warszawy, żeby poprowadzić 3-dniowy warsztat wokalny. W tej wspólnej podróży stworzymy otwartą i wspierającą przestrzeń do eksploracji głosu, zabawy, zasiewania marzeń i wspólnego śpiewu.
Podczas warsztatów zajmiemy się szerokim spectrum tematów od techniki i ćwiczeń wokalnych, przez improwizację i grupowe kompozycje wokalne. Celem prowadzących jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni tak, by każdy z uczestników miał głębokie i owocne doświadczenie. Częścią misji zespołu Farafi jest tworzenie społeczności, zrozumienia i wzmacnianie miłości miedzy nami, ludźmi.

W ramach warsztatu, jako grupa przygotujemy kilka kompozycji, które wykonamy podczas koncertu Farafi w poniedziałek 21.10. (Miejsce koncertu podamy w krótce.)

Zapraszamy do udziału osoby na każdym poziomie doświadczenia wokalnego. Zostaw swoje wątpliwości za drzwiami !!!

Kilka słów o prowadzących:
Farafi zrodziło się z duchowego spotkania Darlini Singh Kaul i Joy Tyson. Połączyła je pasja do muzyki afrykańskiej. Muzyki, która w ich wykonaniu płynie prosto z serca i w tym tkwi ich największa moc.
Z początku grały tradycyjne pieśni by z czasem zacząć tworzyć własne kompozycje w kolorach Afryki i nie tylko.
Jest to projekt, który skupia się na wokalnych harmoniach. Farafi zaczęło komponować swój własny materiał z gamy różnych języków, jak również tworząc własny leksykon wymyślonych słów. Ich głównym celem zawsze było serce! Pragnienie by dotknąć tę przestrzeń uniwersalnego zrozumienia, która rezyduje w każdym człowieku, tworząc muzykę, która omija umysł i dostraja się do naszych ciał emocjonalnych i duchowych.

Obecnie dziewczyny są w procesie wydawania pierwszego albumu studyjnego, możesz jej wesprzeć w tym działaniu biorąc udział w warsztacie lub zasilając ich kampanie crow fundingową:
https://www.indiegogo.com/projects/farafi-official-album-campaign–2?fbclid=IwAR3897KxpJy85lqVYLEXCKaFJKcmaa-ZAIG2VwVqg_kcUi4gxkX4fCXbKtw#/

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski w razie potrzeby.

Kiedy ???
18-20 październik
Piątek 18.10 – godz. 18:30 – 20:20
Sobota 19.10 godz. 11:00 – 17:00 (w tym przerwa obiadowa)
Niedziela 20.10 godz. 11:00 – 17:00 (w tym przerwa obiadowa)

Jest też opcja dołączenia na sam piątek lub piątek i sobotę, po szczegóły tych opcji prosimy o kontakt na adres: moc@mocoddechu.pl

Gdzie ???
Moc Oddechu przy ul. Langiewicza 29 w Warszawie

Jaka inwestycja ???
590 zł przy opłaceniu zaliczki 200 zł celem rezerwacji do 21.09
660 zł po 21.09

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zarezerwuj sobie miejsce pisząc prywatną wiadomość do MO lub na MOC@MOCODDECHU.PL Tam też kierujcie ewentualnie pytania.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki 200 pln na konto Moc Oddechu Maria Białecka
98 1140 2004 0000 3402 5051 0215

ENGLISH VERSION

Do You want to explore Your vocal potential? Are You into African music and culture?
This workshop is an amazing opportunity to meet YourSelf and Your voice in the space of heart, to express YourSelf in the African rhythm with support and guidance of amazing artists and teachers – Darlini Singh Kaul & Joy Tyson who are the creators of a musical project – Farafi
In October they are coming to Warsaw to host a 3-day vocal workshop.
A journey together to explore an open supportive space to play , dream, weave and sing together.

Over the course they cover a wide range of topics from technique and vocal exercises to Improvisation and group vocal compositions. Its our goal to create a safe and supportive environment for each person to have a fruitful and deep experience . Its Part of Farafi’s mission to create more opportunity for community, understanding and more love amongst us Humans.

As part of the Workshop We as a group will prepare several compositions that will be performed at a Concert of Farafi on the 21th Of October.(place of the concert will be announced soon)

All Levels of experience welcome. Leave your self doubt at the door. !!!!!

About Farafii:
Farafi was born from a spirited meeting between Joy and Darlini and their love for African music. They first covered traditional songs and later created their own composition based on the colours of Africa and beyond.
It is a project, which firstly focused on vocal harmonies. They began composing their material in an array of different languages as well as their own lexicon of made up words. Their aim was always to the heart! To touch that place of universal understanding that resides in every human, creating Music that bypasses the mind and is more in tune with our emotional and spiritual bodies.

When is the workshop ???
18-20 october
Friday 18th – 18:30 – 20:20
Saturday 19th 11:00 – 17:00 (with a lunch break)
Sunday 20th11:00 – 17:00 (with a lunch break)

Where ???
Moc Oddechu 29,Langiewicza street in Warsaw

What is the investment ???
590 zł if You pay advance of 200 zł until 21.09
660 zł after 21.09
There are limited amount of spaces available.
Write us and reserve your spot at moc@mocoddechu.pl

To reserve a spot you need to pay 200 zł in advance on the account Moc Oddechu Maria Białecka 98 1140 2004 0000 3402 5051 0215

Right now Farafi is in the process of releasing their first studio album. You can support them by attending the workshop or contributing to their crowdfunding compaign at :
https://www.indiegogo.com/projects/farafi-official-album-campaign–2?fbclid=IwAR3897KxpJy85lqVYLEXCKaFJKcmaa-ZAIG2VwVqg_kcUi4gxkX4fCXbKtw#/